Pàgines

diumenge, 14 d’agost de 2011

SANTA OLARIA D'ORÓS BAIXO, UESCA

Ilesia de Santa Olaria d'Orós Baixo, Alto Galligo, Uesca.
SANT MARTÍN D'OLIVÁN, UESCA

Ilesia de Sant Martín d'Oliván, Alto Galligo, Uesca
SANT BERTOLOMEU DE GAVÍN, UESCA

Ilesia de Sant Bertolomeu de Gavín, Alto Galligo, UescaUnes fotos d'altres autors de google images: